Sorsok könyve – múlt, jelen

Az sorsok könyve az események időrendi és multi-dimenzionális sors szerkezet a jelen”időnkben” esemény halmazunkban tűnik csupán előre megírt, s mindent magába foglaló személyekre szabott esemény “könyvnek”. Nincs előre minden leírva, csak a már megtörtént események vannak feljegyezve, mely ezen esetben az emberiség személyre szabott táranyagát tartalmazza, minden személyre szabott leszületés, karmikus korrekcióját feljegyezve.
Amint az univerzum tágul, a folyamatosan fejlődő és kiteljesedő Logoszok teremtő ereje által úgy burjánzik a létezés szerte és tör előre tágulva és a káoszt a lehetőségek mezsgyéjét megzabolázva rendet teremtve.
Olvasás folytatása


Univerzum – kérdések

Egy univerzum van, melyből az életvirága szerű korrekciós beavatkozások által jönnek létre a multi-univerzumok. A kérdésed, hogy mi lehet a legszélső univerzum határán túl, sajnos azt a képet festi elém, hogy a saját univerzumunk tágulásának okát és mikéntjének kiléte is némi körüljárást kíván.

Amint megértjük, hogy miként működik az univerzum szerkezete, megértjük a multi-univerzumok, avagy legfrissebb multi-univerzum legszéléről való kilátás kérdésének válaszát.

A válaszhoz vezető kérdőjelek erdejét alkotó fái…

Olvasás folytatása


A lélek kiválik az Egységből…

..Tűzre lobban tudata, s megkezdi szellemi cselekvését. Útrakél, hogy tapasztalatra tehessen szert. Tudata szárnyal az anyagtalan univerzumban, csodálja, de nem fogja fel azt, ami körülveszi.thecreationthoughts

 Úton-útfélen fényalagutakra bukkan, melyekbe pillantva örvénylő, sűrű energiákat érzékel. Dönt, és alámerül.  Az új impulzusok magukkal ragadják, s egyre mélyebbre sodródik egy alternatív valóság dimenziójának határa felé. 

Különös mezsgyére tévedt.

Milliárdnyian vannak körülötte, mind a lélek magjának testét viselve magukon. A tükör túloldaláról lesi, mi történik odaát. Csodálja a testet öltött létezés formáit, s az elemek munkálkodásait.

 Tudatlanságából eredő naivitással testet ölt lelki szintjének megfelelően, mely elindítja lelki evolúciójának útján.

Olvasás folytatása


Az űr, sötét anyag

A sötét anyag a cselekmény és tettek nélküli lét energia, melynek létezését, kiterjedését és okát a folyamatos teremtett anyagi univerzum Napjai követelnek meg. Az asztrális világban, az a sötét anyag, amit materiális érzékeléssel sötétnek látunk, odaát egy fénytenger, s egyben magában rejti a káosz azaz a betöltetlen változás lehetőségét is, ezen változásokat időutazás által lehet manipulálni, eseménnyel betölteni.

Olvasás folytatása


Szem

sphynxeyeŐ a Szem, Szemes, létezik.
Szemessel való találkozás az ébredés első pillanata, azon pillanattól válsz válasszá a kérdések erdejében.
Ő nem más, mint minden Logosz ősi forrása és ő az, aki az élen halad, ő az életfa gyökere, törzse és lombkoronájának életvirága “idő-rend, s káosz építő törekvője”.
Tudd, Te, s mindenki más, ága vagy, s levele, majdan gyümölcsöt, virágot és további Logosz ágakat sarjasztó eleme vagy!
Ő minden és mindenki!
Belőle születik az eredet, s ő az kihez fordulhat a megfáradt, megcsömörlött avagy éber tiszta tudatú lélek.
S ő az, ki magához rendel, s kiemel testedből sólymával, hogy szembenézhess véle az “idő” fonalán a lelkek kútjánál a tetraéderben, mely bolygó testeddel van kapcsolatban.
Ő Szemes, Ő a kezdet és a cél, Ő a Logoszok őse, s megszerzett, megélt léteid, egykor lészen Napbirodalmad létadó gyümölcse!
Ő az, ki magához rendel, ha látja, amint életvirágod kiteljesedvén virágozni kezd.
Ő minden világ Napja a fény, élet és értelem alapja és úttörő csúcsa, az univerzum építésze!
Ő a mindent átható etika!
Haladj az etika magasra ívelő lépcsőjén, s a kulcsokat kiérdemled és megleled.
Értelmed testeden kívülre helyezed, s megnyílik a fátyol. Tudatod börtöne leomlik, s kitágul előtedd a titkok barlangja.
Ő Szemes, minden Logosz ország, család teremtője, ő az első ok, okozója, az éber tudatok fogadója!


Komplexus, félelem, fóbia, egó

Engedjétek meg, hogy egy másik ember szavai által inspirált gondolataimat megosszam veletek.ego

Az ébredés egy folyamat melynek akad néhány állomása.

A komplexusok úgy vélem nem mások, mint félelmek, melyek a tudat korai zsenge, kiszolgáltatott, védtelen időszakában szenved el. Az ébredés bizonyos lépcsőfokaik
ént tekinthetjük a komplexusok, fóbiák leküzdését. Ezen komplexusok, félelmek tárgyát vagy teljesen száműzi az ember, s nem vesz róluk tudomást, mert valójában a félelmet kiváltó ok jelentéktelen, s csak a kor társadalma által emelt mesterséges akadály csupán, ám ebben az esetben a komplexus tárgyának, értékével szegényebb is lesz az így döntő ember. Így alakulnak ki a képesség különbségek.

Olvasás folytatása


Tű a szénakazalban, ömlesztett levelezések…

Az “emberiség” jövője. létezése nem a jelen létformájától, kultúrájából kivetkőzött technokrata civilizációtól függ, s nem is azonos azzal.
Ez csak egy felület, egy általunk a korok tanítói által elérhető és a kollektív populáció által támogatott vezetett jelen állapot.
Több hasonaltos civilizációt élt már meg az “emberi” fejlődési képességgel megáldott társteremtői Logosz család.

Olvasás folytatása


Az elkerülhetetlen aratásról

avatarAz aratásnál az eddig leélt életekben létrehozott multi logoszainkkal leszünk gazdagabbak. Minden egy tőről fakad, s mind ugyan annak a Teremtőnek vagyunk egysége, s ma Te, amilyen néven azonosítod magad, valójában csak egy teremtménye esszenciád logoszának.

Bizony így teremtünk korról korra sikeres és kevésbé sikeres logoszokat, s ez által a teremtési folyamat által zajlik a materiális világmindenség rohamos tágulása. Mivel minden Nap és az annak rendszerében helyet foglaló égitest mérettől függően logosz avagy logoszok csoportosulása, amely egyedi megtapasztalások végtelen tárházát nyújtja létrehozva a logoszok “végtelen” megtapasztalási kalandos útját.

Gondoljatok bele, hogy egyetlen nemi aktus során mennyi spermium száguld, küzd, hogy az apából, aki valami elképesztő csoda folytán képes egyáltalán esélyt és lehetőséget adni, tovább örökbíteni a szaporodás, teremtési csodáját.S, mind ezen csoda folytatódik a Nő Nap méhében, mely befogadja és életet ad az idő vándorainak.

Hányan pályáznak az asztrál tengerben a lehetőségre, hogy idő-teret nyerjenek, hogy élhessenek.

Minden ember egy kész csoda!

Olvasás folytatása


Mi van ezen a filmen? Valóban ufó töltődik a Napból?

Nézzétek meg az alábbi filmet. A youtube-on ezen a címen szerepel:

UFO Spacecraft Refueling By Sucking Up Solar Plasma – vagyis, feltankol az ufó a Nap plazmájából

Szerinted is ez van ezen a képen? Elemezzük ki!

Olvasás folytatása


Jelen tudatunkkal a múltban létezünk

mirror“A világmindenséget benépesítő és égitestként megjelenő logoszai bejárják a tudás fájának minden ágát. Múlt jelen jövő relatív. A múltban létezünk jelen tudatunkkal.”

Az éber, valós “fő” logoszunk, mely az idő mellett tündököl, tudásának, fényének egy részét a materiális univerzumból származtatja, azaz életről életre egyre teljesedik.

Akadnak sorsok, mint ez esetünkben a mai sajátjaink, mikor egyesek felébrednek és azonosulnak ama “fő” logoszukkal, felismervén azt, s azáltal a világ működését, ok-okozati rendszerét.

Olvasás folytatása